https://playheemskerk.com/privacy-policy/
https://playheemskerk.com/shop/
Gratis verzending vanaf 50,- (NL/BE)
Speeltafels met je eigen logo
Kwaliteit en service sinds 1939

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Heemskerk Sports & Games BV, gevestigd te Roelofarendsveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68173199 , hierna te noemen: `Heemskerk`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@playheemskerk.com

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Het verrichten en versturen van aankopen ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Bedrijfsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de Koopovereenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Producent

·   Vervoerder

 

Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Bedrijfsnaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de Koopovereenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Toestemming Zolang als men aangemeld is. ·   E-mailmarketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·   Cookies

·   IP-gegevens

 

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Inzicht groei Schuiftafeltennis ·   Naam (klant segment)

·   Emailadres (klant)

·   Adres (locatie)

·   Artikelinfo

Toestemming Zolang noodzakelijk voor inzichten ·   Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB)


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Heemskerk uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Koopovereenkomst die Heemskerk met u heeft, tenzij Heemskerk wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacy policy treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Heemskerk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Heemskerk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Heemskerk deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Heemskerk hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Heemskerk treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy policy is alleen van toepassing op de websites van Heemskerk. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Heemskerk raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Heemskerk past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Policy worden opgenomen. Heemskerk raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Heemskerk er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Ronald van der Meer (Directeur)
E-mail:                             info@playheemskerk.com
Telefoonnummer:          071-3312495

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt bellen of mailen (zie contactgegevens) om uw klacht door te geven. Wij zullen dit in overleg het beste oplossen.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heemskerk Sports & Games BV verkoopt uw gegevens niet

Heemskerk Sports & Games BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.